FĂ-MĂ DOAMNE-O LACRIMĂ

Ne despărţim, o viaţă nouă
Începem astăzi amîndoi
Iar florile scăldate în rouă
Se vor aprinde fără noi.

Eu am să plec spre miazănoapte,
Tu vei porni spre miazăzi
Şi-n urmă întîmplări şi fapte
Ce mustrător ne vor privi.

Fă-mă Doamne-o lacrimă
Să cad pe obrazul Tău
C-am iubit cu patimă
Iar de mor nu-mi pare rău.

Fă-mă, Doamne, ce vrei Tu
Eşti pe viaţa mea stăpîn
Fă-mă floarea ce căzu
La iubita mea în sîn.

Şi cînd ţi-o fi mai greu pe lume
Să-ţi aminteşti cît te-am iubit
Nu ştiu cum s-a-ntîmplat anume
Dar totul are un sfîrşit.

Eu nu ştiu cine-a fost de vină
Ce mari orgolii ne-au învins
Mi-e inima de viscol plină
Iar focu-n candelă s-a stins…

De ce plîngi? De ce plîngi?
Fă-mă Doamne-o lacrimă…
Fă-mă Doamne-o lacrimă…
Fă-mă Doamne-o lacrimă…